Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Door het gebruik van technisch noodzakelijke cookies zorgen we ervoor dat alle belangrijke functies van deze website voor u beschikbaar zijn.

Door uw toestemming te geven, worden extra functies van onze website voor u beschikbaar, zoals het zoeken naar winkels, productvideo's en het delen van content met vrienden.

U kunt uw goedkeuring te allen tijde herroepen. Informatie hierover en meer vindt u in ons privacybeleid.

Ons privacybeleid

Uitzonderingen op de aansprakelijkheid

In deze rubriek vindt u informatie over de uitzonderingen op de aansprakelijkheid. Hama is niet verantwoordelijk voor open source programma's.


Disclaimer

Voor zover de wet het toelaat, aanvaardt Hama geen verantwoordelijkheid voor de open source open source programma's. Behalve als het anders in schrift vermeld is, bieden de copyright-houders en/of externe partijenhet programma aan "zoals het is", zonder garantie, zowel expliciet als impliciet, inclusief - maar niet beperkt tot - de impliciete garantie dat het klaar is voor de markt of kan gebruikt worden voor enig doel. De eindgebruiker draagt de volledige risico's met betrekking tot de kwaliteit en prestaties van het programma. Wanneer het programma fouten vertoont, dan draagt de eindgebruiker de nodige kosten voor service, reparatie of correcties.

Beperking van de aansprakelijkheid

Onder geen enkele omstandigheden, behalve wanneer vereist door wet of vastgelegd op schrift, kan een copyrighthouder of externe partij die het programma aangepast of doorgegeven zoals toegelaten door de GNU/GPL heeft aansprakelijk zijn door de eindgebruiker voor enigerlei schade, inclusief algemene of specifieke schade, schade veroorzaakt door onrechtstreekse effecten of schade voortvloeiend uit het gebruik van het programma of de onmogelijkheid om het programma te gebruiken (inclusief, maar niet beperkt tot, dataverlies, foutieve dataverwerking, verliezen opgelopen door de eindgebruiker of andere partijen, of de onmogelijkheid om het programma te doen werken in combinatie met een ander programma), zelfs als een copyright-gebruiker of derde partij ingelicht is over de mogelijkheid van zulke schade.


Klantmanagement

Klantnummer Naam Adres
Klantnummer Naam Adres